Vihreä liitto – mikä se on?

Vihreä liitto on poliittinen puolue jonka juuret kantavat 1980 – luvulle asti. Toiminta sai alkunsa ympäristöaktivistien, vammaisjärjestöjen edustajien, feministien ja vaihtoehtokulttuurien ihmisten yhdistäessä voimansa. Virallinen rekisteröinti yhdistykseksi tehtiin vuonna 1987 ja puolueeksi vuotta myöhemmin.

Kannatukseltaan vihreät ovat vahvimmillaan suurimmissa kaupungeissa ja näitä vierustavissa kunnissa. Helsingissä puolue sai vuonna 2009 24,9 prosenttia europarlamenttivaalien äänistä. Lapin vaalipiirissä kannatus on hyvin vähäistä, lähes kolmen prosentin luokkaa. Vuonna 2015 virheiltä löytyi 15 kansanedustajaa ja parlamentissa jäseniä on kaudella 2014 – 2019 yksi.

Vuodesta 2011 puheenjohtajana on puolueessa toiminut Ville Niinistö. Jäseniä puolueella oli 2013 vuonna 8 034. Vihreiden äänenkannattajana toimii enemmistöomistuksessa oleva lehti Vihreä Lanka. Puolue maksoi tälle 500 000 puolueavustuksista vuonna 2012.

Vihreän liiton suuntaukset

Vihreät ovat kieltäytyneet virallisesti jakamasta itseään oikeistolaisiin tai vasemmistolaisiin. Puolueen nykyinen puheenjohtaja on kuitenkin kuvaillut puoluetta sosiaaliliberaaleiksi tai vasemmistoliberaaleiksi liikkeiksi.

Nykyistä sosialismia sekä markkinataloutta puolueen periaateohjelma kritisoi vahvasti. Tämän mukaan talousjärjestelmät eivät ota huomioon esimerkiksi tulevia sukupolvia, ympäristö tai kehitysmaita.

Muita ongelmia nykyisissä ratkaisuissa on virheiden mukaan esimerkiksi se, että aineettomiin ja henkisiin arvoihin ei keskitytä, vaan rahatalouden kasvua pidetään tärkeimpänä tavoitteena. Vihreiden periaateohjelmassa kannatetaan kohtuutaloutta, jossa ympäristö huomioidaan ja kestävät kehitys jatketaan sukupolvilta toisille. Monikulttuurisuus ei ole vihreiden mielestä idea, vaan se on tapahtunut tosiasia.

Puolue myös korostaa kaikkien oikeutta perustuloon.

Vuonna 2006 vihreä liitto julisti itsensä periaateohjelmassaan monikulttuurisuutta kannniinistoeng (1)attavaksi ja feministiseksi puolueeksi.

Vihreillä on ollut kaksi presidenttiehdokasta, kolmissa vaaleissa. Vuosina 2000 ja 2006 nimettiin ehdokkaaksi Heidi Hautala. Vuonna 2012 edustajaksi valittiin Pekka Haavisto, joka hävisi vaalien toisella kierroksella.

Vihreän liiton kannattajat

Tutkimusten mukaan suurin osa vihreiden kannattajista ovat enemmän vasemmistolaisia kuin oikeistolaisia. Myös useat aikaisemmat taistolaiset ovat siirtäneet äänensä vihreälle puolueelle. Myös toimittajista löytyy paljon vihreiden kannattajia.

Kannattajista suuri osa kannatti myös asevelvollisuuden valikoivuuden lisäämistä tai asevelvollisuudesta luopumista. Virallinen kanta puolueella on tukea valikoivampaa suuntaa asevelvollisuusjärjestelmää uusittaessa. Vihreät oli myös ainoa puolue vuonna 2013, RKP:n lisäksi, jonka kannattajat olivat pakkoruotsin puolella.

About Author