Suomessa järjestettävät vaalit

  • Eduskunta

200 – jäseninen eduskunta valitaan suhteellisilla, salaisilla ja välittömillä vaaleilla. Vaalipiirejä on 15 ja edustajapaikat jaetaan vaalipiirien kesken ennen vaaleja. Jaon suorittaa valtioneuvosto ja se määräytyy piirin asukasluvun mukaan.

Puolueet nimeävät omat ehdokkaansa yhtäläiseen ja salaiseen äänioikeuteen perustuvalla jäsenäänestyksellä, jossa jokaisen vaalipiirin jäsenet äänestävät omalle piirilleen ehdokkaat. Eduskuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi, aina huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Mikäli eduskunta hajotetaan, joudutaan vaalit pitämään aikaisemmin. Äänioikeuteen vaaditaan 18 vuoden ikää.

  • Kuntavaalit

Kunnanvaltuutettujen määrä merkitään kunnan asukasluvun mukaan. Pienin jäsenmäärä valtuusday_of_finland__s_flag_25_6__11_by_thalionkalwen-d3js458tossa on 13, mikäli asukkaita on 5 000. Jos asukkaita on yli 500 000, valitaan 79 kunnanvaltuutettua. Myös kuntavaalit pidetään neljän vuoden välein, aina huhtikuussa kolmantena sunnuntaina.

Vaalit ovat suhteelliset, salaiset ja välittömät. Vaalivuonna valtuuston toimikausi alkaa kesäkuun alusta. Äänioikeus on kaikilla yli 18 vuotiailla, jotka ovat Suomen, Islannin, Norjan tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalainen jolla on kotikuntana kyseinen kunta. Äänioikeus on myös muille ulkomaalaisille, jos kunta on ollut kotikuntana vähintään kahden aikaisemman vuoden aikana.

  • Presidentinvaali

Presidentinvaaleihin ehdokkaan voi nimetä ainoastaan sellaisen rekisteröity puolue, jonka jäsenistöstä on valittu vähintään yksi kansanedustaja viimeisimmissä eduskuntavaaleissa. Mikäli 20 000 äänioikeutettua henkilöä perustaa valitsijayhdistyksen, on näilläkin oikeus oman ehdokkaan asettamiselle.

Vaalit ovat tarpeen vaatiessa kaksivaiheiset. Ensimmäinen vaali pidetään aina tammikuun kolmantena sunnuntaina. Mikäli joku ehdokkaista saa yli puolet kaikista annetuista äänistä, valitaan tämä tasavallan presidentiksi.

Tässä tapauksessa toimenkuva alkaa maaliskuun ensimmäisenä päivänä, antamalla juhlallisen vakuutuksen eduskunnan edessä.

Mikäli yksikään ehdokkaista ei saa yli puolta äänistä, pidetään kahden viikon päästä uudet vaalit. Tässä ehdokkaina ovat kaksi ehdokasta, jotka saivat eniten ääniä ensimmäisellä kierroksella.

Vaalit pidetään kuuden vuoden välein ja samaa henkilöä ei voida valita tehtävään enempää kuin kahdeksi peräkkäiseksi kaudeksi. Perustuslaissa on myös määrätty, että tasavallan presidentin on oltava syntyperäinen Suomen kansalainen. Jos presidentiksi valitulla oli aikaisempi työ Euroopan parlamentissa tai eduskunnassa, lakkaa tämä.

  • Muita vaaleja.

Kirkolliskokouksessa määrätään kirkon vaalijärjestys. Siinä määrätään seurakuntavaaleista, hiippakunta-, rovastikunta – ja kirkolliskokouksissa valittavien edustajien vaaleista ja samalla papin, pappisasesorin, läänirovastin sekä piispan vaaleista.

Vaaleista voi myös lyödä vetoa, vaikka yleensä kohteena ei olekaan Suomen vaalit, vaan esimerkiksi USA:n presidentin valinta. Casinohuone kampanjakoodi auttaa asettamaan riskittömän vedon, jos et tahdo sijoittaa omaa rahaa peliin.

About Author