Suomen vaalijärjestelmä ja äänestysaktiivisuus

Suomen vaalijärjestelmä

Suomessa pidettävissä europarlamentti-, eduskunta- ja kunnallisvaaleissa käytetään tulosten määrittämisessä d´Hondtin menetelmää. Siinä yhdistetään puolue- ja henkilövaalien menetelmiä ja äänestyskohteena on sekä puolue että henkilö.

Ensin lasketaan puolueiden, tai muiden ryhmittymien kokonaisäänet. Seuraavaksi ehdokkaat laitetaan äänimäärien perusteella paremmuusjärjestykseen_82381677__mg_9253 ryhmittymän sisällä. Kolmannessa vaiheessa ryhmittymien sisällä olevien ehdokkaiden vertailuluvut lasketaan, tässä suosituimman ehdokkaan vertailuluku on kaikki ryhmittymän äänet. Seuraavaksi suosituin ehdokas saa puolet äänistä, kolmas kolmasosan edeten näin eteenpäin. Viimeisessä vaiheessa eri ryhmittymien ehdokkaat sijoitetaan vertailulukujen pohjalta paremmuusjärjestykseen ja vaalipiirin edellyttämä määrä edustajia valitaan ehdokkaiden joukosta.

Samalla tavalla voidaan hakea esimerkiksi maailman parasta pokerin pelaajaa. Ensin valitaan, mitkä kilpailut ovat alan kovimmat, ja katsotaan, keitä pelaajia niistä on löytynyt. Ensin kilpailut ja sitten pelaajat laitetaan paremmuusjärjestykseen. Tämän jälkeen katsotaan, ketä vastaan pelaajat ovat pelanneet, eli kuinka haastava peli on ollut.

Viimeiseksi verrataan kaikkien pelaajien sijoituksia kilpailuissa vaatimustasojen mukaisesti ja katsotaan, kenellä pelaajista on eniten merkittävämpiä voittoja takanaan.

Pokerissa käytetään pelikortteja ja vaaleissa lippuäänestyksessä käytetään lippuja. Näille on määrätty vakiokoko ja niiden väri voi vaihdella, mikäli äänestetään useammissa vaaleissa samalla hetkellä. Sähköinen äänestys on mahdollistettu lakiin Suomessa jo vuodesta 2006 alkaen, mutta toistaiseksi sitä on kokeiltu vain muutamissa kunnallisvaaleissa.

Pokerin pelaajille on muutamia rajoituksia turnauksissa ja sama pätee vaalien ehdokkaisiin. Ehdokas ei saa olla holhouksen alla, eikä vajaavaltainen. Muuten tarvitaan ainoastaan äänioikeus. Presidentinvaaleissa on myös lisävaatimuksena se, että ehdokkaan on oltava syntyperäinen Suomen kansalainen.

Ennen vaaleja tilastokeskus julkaisee tilastoja eri ehdokkaiden taustoista ja vaalien loputtua tuloksista saadaan analyysejä.

Kuinka Suomi äänestää?

Suomessa 2010 – luvun eduskuntavaalien äänestysprosentti on ollut 70 prosentin luokkaa. Kunnallisvaaleissa Suomen kansalaisten äänestysprosentti on hiukan laskenut, ja se on nykyisin 60 prosentin tienoilla. Aikaisemminkin ollaan huolestuttu vähenevästä äänestäjäkunnasta ja esimerkiksi Yleisradio kehitti äänestäjiä rohkaistakseen vaalikoneen.

Vaalikone on tietokone – ohjelma, jossa äänestäjän on mahdollista verrata sekä omia että edustajien mielipiteitä. Vuoteen 2003 mennessä jo neljännes kaikista äänestävistä Suomen kansalaisista oli käyttänyt äänikonetta ehdokkaiden etsimisessä. Alun perin ohjelma tehtiin vuonna 1996 pidettyihin Euroopan parlamenttivaaleihin.

About Author