Sivustolta löytyy kattavasti tietoa Suomen politiikasta, keskittyen erityisesti myös Vihreiden liittoon.

  • Vihreiden liitto – mikä se on ?

Sivulta löytyy perustietoa Virheiden liitosta, sekä tiivistetty kokoelma puolueen ideologioista sekä kannattajien suuntauksista.

  • Vihreän liiton historia

Täältä löytyy tietoa siitä miten Suomen Virheä liitto sai alkunsa, ja minkälaisia käännöksiä sekä tapahtumia on historian kirjoihin mahtunut.

  • Mikä on eduskunta?

Osio käsittelee tiiviisti eduskunnan tarkoitusta ja pyrkii selventämään sen toimintaa. Sivustolla selvitetään myös lyhyesti mitä tehtäviä kuuluu kansanedustajien toimeen.

  • Suomessa järjestettävät vaalit

Tämä sivusto listaa Suomessa vietettäviä tärkeimpiä vaaleja. Tietoa löytyy vaalien järjestämisajoista, ehdokkaiden vaatimuksista, äänestävien oikeuksista ja vaatimuksista sekä siitä, miten vaalit eroavat toisistaan.

  • Suomen vaalijärjestelmä ja äänestysaktiivisuus.

Sivulstolta löytyy tietoa siitä miten vaalien äänestyksen suoritetaan Suomessa, miten vaalijärjestelmä toimii ja kuinka useat suomalaisista äänestävät. Tietoa löytyy myös siitä, miten kansan äänestysprosenttia on yritetty nostaa.

  • Mitä ovat puolueet?

Täältä löytyy tietoa Suomen valtion vaatimuksista puolueille. Tiivistettynä löytyy myös selitys sille, mikä on puolue ja mikä niiden tarkoitus on. Puolueiden toimintaa ja erilaisia puoluemalleja käsitellään sekä Suomen sisällä että maailmanlaajuisesti tarkastellen.

  • Parlamentaarikko, kunnanvaltuutettu ja poliitikko, ketkä toimivat politiikassa?

Osio erottelee nämä neljä toimijaa ja kertoo miten ne toimivat, mihin ne vaikuttavat ja mihin niitä tarvitaan. Tietoa löytyy myös siitä kuka voi ammatissa toimia ja mitkä ovat niiden pääsyvaatimukset.

  • Eduskunnan historia Suomessa

Tämä sivusto käsittelee Suomen historian polkua demokratian piiriin. Kuinka demokratia ja hallitus sai alkunsa ja mitä sen eteen uhrattiin. Toiminnan kehitystä seurataan jo ennen Suomen itsenäistymisestä aina nykypäivään asti. Samalla katsastetaan lävitse ne tilat, joissa eduskunta on historian aikana toiminut, ja niiden nykyinen kohtalo.