Parlamentaarikko, kunnanvaltuutettu ja poliitikko, ketkä toimivat politiikassa?

Politiikan maailmassa on monia toimijoita. Nämä voivat toimia esimerkiksi vain omassa kaupungissaan, tai työalueeksi voi kuulua koko Suomi. Joillain alan ammattilaisilla työhön kuuluu myös ulkomailla vierailua ja erilaisia edustustehtäviä. Sivulta löydät tietoa siitä, keitä ovat kunnanvaltuutettu, poliitikko ja parlamentaarikko, ja miten heidän työnsä eroaa toisistaan.

Poliitikko

Henkilö, joka toimii aktiivisesti poliittisessa toiminnassa mukana, lasketaan poliitikoksi. Länsimaissa tämä yleisesti tarkoitta henkilöitä joille on annettu poliittisia luottamustehtäviä tai henkilöitä jotka tavoittelevat itselleen samankaltaista tehtävää. Näihin ei suoraan lasketa virkamiehiä tai asiantuntijoita.

Ennen 1960 – lukua, vain karvat kansanedustajat olivat ammattipoliitikkoja Suomessa, eduskuntatyön ohella tehtiin aikaisemman ammatin työtä. Kun yhteiskunta lähti monimutkaistumaan ja työmäärä kasvoi huomattavasti, lähes kaikki valtakunnallisella tasolla toimivat poliitikot ovat eduskunnan tehtävissä täysipäiväisesti.

Kokoaikaisiin poliitikkoihin lasketaan esimerkiksi Suomessa toimivat ministerit sekä kansanedustajat. Osa – aikaispoliitikkoja ovat Suomessa esimerkiksi kunnanvaltuutetut. Joskus osa – aikaispoliitikoiksi lasketaan myös tavalliset kansalaiset, kun nämä harkitsevat äänestyspäätöstään tai äänestävät vaalien aikana.

Parlamentaarikko

Kansanedustaja, eli parlamentaarikko on henkilö, jonka kansalaiset ovat valinneet edustamaan itseään parlamenttiin. Nykyisessä edustuksellisessa demokratiassa nimenomaan parlamentaarikot ovat ne henkilöt, joilla on valta. Vaikka parlamentaarikkojen valintatapa ja asema voi vaihdella eri yhteiskuntien mukaan, on niillä usein hyvin samankaltaiset tehtävät. Suomessa parlamentaarikkoja kutsutaan puhekielessä usein kansanedustajiksi ja Ruotsissa heitä nimitetään kansanedustajiksi tai valtiopäiväedustajiksi.

Kunnanvaltuutettu

Kunnanvaltuutettu on valittu kunnallisvaaleissa kunnanvaltuustoon luottamushenkilöksi. Työ kestää 4 vvaalit+vaali+vaalimainos+uotta, eli seuraaviin vaaleihin asti. Kaupungeissa valtuutettuja kutsutaan kaupunginvaltuutetuiksi ja kunnissa puolestaan nimitys on kunnanvaltuutettu. Kunnallisvaaleissa ovat vaalikelpoisia lähes kaikki kunnan asukkaat, jotka eivät ole holhouksen alaisia ja jotka omaavat äänioikeuden kyseisissä vaaleissa.

Poikkeuksia vaalikelpoisuuteen löytyy kuitenkin, esimerkiksi sellainen valtion virkamies, jonka tehtävänä on hoitaa kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä välittömästi, ei voi toimia kunnanvaltuutettuna. Toinen vastaava tapaus, jossa henkilöä ei voida valita kunnanvaltuustoon, on kun hän on osana sellaista yhteisöä, kuntayhtymää tai säätiötä joka on kunnan määräysvallassa, ja mikäli henkilö toimii lautakunnan tai kunnanhallituksen tehtäväalueella johtavassa asemassa, tai samankaltaisen, rinnastettavan vastuullisen tehtävän toimijana.

Kunnallisvaaleissa ei myöskään voida valita yhtäkään asukasta ehdolle, ilman tämän omaa suostumusta.

About Author