Suomessa järjestettävät vaalit

Eduskunta 200 – jäseninen eduskunta valitaan suhteellisilla, salaisilla ja välittömillä vaaleilla. Vaalipiirejä on 15 ja edustajapaikat jaetaan vaalipiirien kesken ennen vaaleja. Jaon suorittaa valtioneuvosto ja se määräytyy piirin asukasluvun mukaan. Puolueet nimeävät omat ehdokkaansa yhtäläiseen ja salaiseen

Suomen vaalijärjestelmä ja äänestysaktiivisuus

Suomen vaalijärjestelmä Suomessa pidettävissä europarlamentti-, eduskunta- ja kunnallisvaaleissa käytetään tulosten määrittämisessä d´Hondtin menetelmää. Siinä yhdistetään puolue- ja henkilövaalien menetelmiä ja äänestyskohteena on sekä puolue että henkilö. Ensin lasketaan puolueiden, tai muiden ryhmittymien kokonaisäänet. Seuraavaksi ehdokkaat laitetaan äänimäärien

Mikä on eduskunta

Eduskunnan määrittely Suomen parlamenttia nimitetään eduskunnaksi ja se on elin joka käyttää valtion budjettivaltaa ja lainsäädäntövaltaa. Se myös osallistuu päätöksentekoon Euroopan unionissa sekä valvoo hallituksen toimintaa. Valtiovalta kuuluu Suomessa kansalaisille ja tätä edustaa eduskunta joka kokoontuu valtiopäiville.

Virhreän liiton historia

Vihreän liiton alkutaipaleet Vihreää liittoa edelsi vihreä liike, joka sai alkunsa 1970- ja 1980 – luvuilla Koijärvellä ja Helsingissä. Molemmissa oli merkittävä määrä nykyisen liiton perustajajäseniä ja vaikuttajia jotka toimivat vieläkin liitossa. Alkuun se toimi verkostona sekä

Vihreä liitto – mikä se on?

Vihreä liitto on poliittinen puolue jonka juuret kantavat 1980 – luvulle asti. Toiminta sai alkunsa ympäristöaktivistien, vammaisjärjestöjen edustajien, feministien ja vaihtoehtokulttuurien ihmisten yhdistäessä voimansa. Virallinen rekisteröinti yhdistykseksi tehtiin vuonna 1987 ja puolueeksi vuotta myöhemmin. Kannatukseltaan vihreät ovat