Mitä ovat puolueet?

Yleistä puolueista

Sellaiset järjestökokonaisuudet, tai järjestöt joiden pääasiallinen toiminta – ajatus on yhteiskunnan kehittäminen, lasketaan poliittisiksi puolueiksi. Ne pyrkivät kehittämään yhteiskuntaa puolueen jäsenten haluamaan suuntaan ja yleensä tavoitteet ovat samansuuntaiset tai yhteiset lähes kokonaan. Yleensä puolueet vaikuttavat yhteiskunnan kehitykseen edustuksellisen demokratian pelisääntöjen tavoilla.

Tämä tarkoittaa että heidän näkemyksiään vie eteenpäin vaaleissa valitut edustajat ja sisäisessä päätöksenteossa harjoitetaan jäsenten keskuudessa jäsendemokratiaa. Puolueita voidaan verrata esimerkiksi kasinoihin tai kasinoketjuihin. Jokainen kasino ajaa omia päämääriään eteenpäin, esimerkiksi lakimuutosten edessä. Kun yhteisiä tavoitteita löytyy, voi useampi kasino lyöttäytyä yhteen ja yrittää estää toiminnalle haitallisia päätöksiä laissa tai ympäristössä.

Puolueiden toiminta maailmanlaajuisesti

Useat puolueet ovat kansainvälisiä luonteeltaan, eli ne ajavat samanlaisia päämääriä. Tällaisia puolueita tavataan useissa eri maissa ja näihin voidaan laskea esimerkiksi työnväenpuolueet, liberaaliset puolueet, ympäristöpuolueet, nationalistiset puolueet, uskonnolliset puolueet ja konservatiiviset puolueet. Joissain maissa vain yksi puo112294401lue käyttää valtaa, jolloin tätä kutsutaan yksipuoluejärjestelmäksi.

Tätä tapaa käytetään esimerkiksi Kiinassa ja sitä voidaan verrata tilanteeseen jossa yhtä kaupunkia dominoi suuri kasino, määräten kaikkien muiden kasinoiden pelisäännöt tai estäen niiden kehityksen kokonaan. Yksipuoluemaissia muiden puolueiden perustaminen on viranomaisten rajoittamaa tai jopa kokonaan kiellettyä. Kaikissa maissa puolueiden perustamista ei sallita alkuunkaan, ja tästä esimerkkinä löytyy Saudi – Arabia.

Joissain maissa vaalijärjestelmä on muokannut puoluejärjestelmästä kaksipuoluejärjestelmän, joissa toimii demokraatit ja republikaatit. Tätä tapaa käytetään esimerkiksi Yhdysvalloissa ja aikaisemmin Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Suomi ja puolueiden toiminta

Oikeusministeriö on määrännyt suomessa puolueet rekisteröidyksi yhdistykseksi puoluerekisteriin ja oikeusministeriö myös ylläpitää ja valvoo rekisteriä. Kun rekisteriin merkitään puolue, sillä on oltava yleisohjelma, josta löytyy sen merkittävät periaatteet sekä tavoitteet. Nämä ovat ne keinot joilla poliittiseen päätöksentekoon sekä yhteiskuntaan pyritään vaikuttamaan.

Rekisteriä on käytetty vuoden 1969 alusta asti, samalla kun puoluelaki hyväksyttiin. Kun puolueella on 5 000 allekirjoitusta kannattajilta, se voidaan merkitä puoluerekisteriin, vaikka lain tullessa voimaan kaikki lain viimeisessä pykälässä mainitut puolueet lisättiin siihen suoraan. Jos kahdessa peräkkäisessä vaalissa ei saada yhtään kansanedustajan paikkaa, menettää puolue rekisteristä paikan.

About Author