Mikä on eduskunta

Eduskunnan määrittely

Suomen parlamenttia nimitetään eduskunnaksi ja se on elin joka käyttää valtion budjettivaltaa ja lainsäädäntövaltaa. Se myös osallistuu päätöksentekoon Euroopan unionissa sekä valvoo hallituksen toimintaa.

Valtiovalta kuuluu Suomessa kansalaisille ja tätä edustaa eduskunta joka kokoontuu valtiopäiville. Eduskunna3890-parl1_b-jpgssa on 199 paikkaa istuntosalissa, koska puhemies ei saa äänestää eikä pitää puheenvuoroja. Valtiopäivät ovat eduskunnan vuotuinen työjakso, jonka aikana säädetään uusia lakeja yhteiskuntaan.

Eduskunnan kansanedustajat jakautuvat puolueidensa mukaan ryhmiin, näitä nimitetään eduskuntaryhmiksi. Jokaisessa ryhmässä on yksi puheenjohtaja joka valitaan ryhmän sisällä.

Eduskunnan tehtävänä on myös valita hallitus, eli valtioneuvosto. Hallitustunnustelijaksi ryhtyy vaati voittaneen puolueen puheenjohtaja, tässä neuvotellaan siitä, mitkä puolueet päästetään hallitukseen. Vaalien tulos ei aina määrää hallituksen lopullista muotoa, siitä päättää myös neuvottelut. Opposition muodostaa ne puolueet, joilla ei ole paikkaa hallituksessa. Tämän tehtävänä on kyseenalaistaa ja vastustaa hallituksen politiikkaa, esittämällä vaihtoehtoisia ratkaisuja ja toimia. Eduskunta arvioi ja valvoo hallituksen toimintaa.

Uudet lakiedistykset ja valtion vuosittainen talousarvio esitetään eduskunnan hyväksyttäväksi ja sen valmistelee valtioneuvosto. Eduskunnalla on oikeus muuttaa esitystä, hylätä se kokonaan tai hyväksyä se suoraan.

Yksittäisillä kansanedustajillakin on aloiteoikeus, mutta näiden menestyminen on harvoin mahdollista. Usein saadaan kuitenkin aikaan julkista keskustelua, ja tämä voikin olla tavoitteena, varsinaisen hyväksymisen sijasta. Mikäli jollain lakialoitteella on yli sadan kansanedustajan allekirjoitus, sen mahdollisuuden menestyä ovat huomattavasti korkeammat.

Perustuslakiin otettiin vuonna 2000 uusi osio joka määrää kansanedustajan oikeuksista. Kansanedustajilla on sen myötä oikeus:

  • 1. Tehdä lakialoite

Tämä sisältää ehdotuksia lain muutoksista tai säätämisestä.

  • 2. Talousarvioaloite

Tämä sisältää ehdotuksia talousarvioon tai se voi sisältää ehdotuksen lisätalousarvioon lisättävästä määrärahasta tai muusta päätöksestä.

  • 3. Toimenpidealoite

Tämä aloite voi sisältää ehdotuksia lakivalmisteluihin tai muihin erillisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä.

Näiden lisäksi edustajilla on oikeus tehdä muita valtiopäivätoimia, esimerkiksi suullisia kysymyksiä, välikysymyksiä, keskustelualoitteita tai kirjallisia kysymyksiä.

Eduskunnan tehtävänä on siis edustaa kansan toiveita valtion kehittymisen suhteen ja valvoa niiden etenemistä sekä noudattamista. Se on kuin uhkapelien maailmassa peliviranomainen, jonka tehtävänä on valvoa pelaajien ja kasinoiden turvallisuutta sekä tehdä tarvittavia muutoksia määräyksiin.

About Author